BBR TILRETNING

Din sikkerhed ved køb & salg af fast ejendom

Alle bygninger i Danmark er registreret i Bygnings & Boligregistret, også kaldet BBR registeret. I dette register findes oplysninger om hver enkel bolig, feks. hvor de ligger, hvad de anvendes til, deres størrelse og alder.

Hvad bruges BBR registret til?

I det private gælder det feks. låntagning og ejendomshandel i finans & ejendomssektorerne. Derfor giver det god mening, at bygningsoplysninger m.m, som mange har brug for, er samlet og vedligeholdes i BBR registreret, som fungerer som en fælles facitliste.

BBR meddelsen

De oplysninger, BBR registreret har om ejendommen, står på BBR meddelsen. Oplysningerne herpå er normalt korrekte, men du skal som ejer altid være opmærksom på om BBR meddelsen er opdateret og de oplysninger der står anført herpå stemmer overens med de faktiske forhold.

Hvis du har købnt en ejendom og gerne vil udvide med en tilbygning eller evt. iknddrage 1 salen til boligareal er det meget vigtig at de arealer der er oplyst i BBR meddelsen passer. Hvis ikke, kan det have betydning for om det overhoved er muligt at udvide med de ekstra kvm. du har drømt om.

Det er ligeledes en god idé at sørge for, at oplysningene i BBR meddelsen er korrekte, feks. når der skal beregnes ny ejendomsskat.

Køb & salg af fast ejendom

Overvejer du at købe fast ejendom, skal du altid være opmærksom på, om oplysningerne på BBR meddelsen stemmer overens med de faktiske forhold. Hvis den tidligere ejer feks. har indrettet værelser i kælderen, eller bygget en garage i haven uden at informerer kommunen herom, er det ikke sikkert, at oplysningerne kan ses på BBR meddelsen.

Det kan også være, at du som ejer opdager uoverensstemmelser i BBR meddelsen, når du skal sælge din ejendom.

Hvis du finder uoverensstemmelser mellem din ejendoms registrering i BBR registret og de faktiske forhold skal disse tilrettes og indberettes til BBR registreret. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at udfærdige revideret tegningsmateriale som skal fremsendes til den relevante kommune så der kan foretages en lovliggørelse af arealerne.

Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver har stor erfaring med tilretning af BBR oplysninger som der med tiden er blevet øget fokus på.

Kontakt os gerne for tilbud herpå.

TELEFON
+45 4018 0275
ADRESSE
Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg
EMAIL
Info@oltmannarkitekt.dk
VI STØTTER LOKALSPORTEN