Byggeledelse

Vi fører dig sikkert igennem byggeforløbet

Hvis man som bygherre har indgået aftale med et lokal murer eller tømrerfirma om at forestå opførelsen af sit drømmehus i hoved eller fagentreprise kan det være en god idé at hyre en extern uvildig rådgiver til at forestå byggeledelse af byggeriet imens det pågår.

Erfaringen viser at der i dag og i tiden fremover vil være travlhed i byggebranchen og det skal gå meget stærkt hvilket kan være medvirkende årsag til at kvaliteten på arbejdet ikke er tilfredsstillende. Det kan bygherren ikke være tjent med da der jo stadig betales ”fuld” pris på arbejdet.

Vi gennemgår, sammen med bygherre, projektmateriale og kontrakt inden opstart for at sikre at projektmaterialer lever op til bygherres forventninger.

Vi afholder opstartsmøde med alle relevante involverede entreprenører for at sikre at projektmaterialet er gennemset og forstået således at der ikke, senere i forløbet, dukket ubehagelige ekstra regninger op.

Vi fører løbende tilsyn i byggefasen og udfører kvalitetskontrolsom understøttes af fotodokumentationog evt. målinger. Vi ved hvornår det er vigtigt at være tilstede på pladsen så skjulte fejl eller mangler undgås. Vi udfører hovedog detail planlægning og førerlogbog på vejrliget så unødig lang byggefase undgås.

Vi afholder byggemøder irelevant omfang og udsender referater heraf til alle involverede partner.

Vi sørger for at der udføres funktiontest af alle tekniske installationer inden aflevering af projektet. Funktionstesten er med til at dokumenterer at f.eks. et varmegenvindingsanlæg overholder de krav der er stillet til det i forbindelse med en energiberegning.

Vi afholder afleveringsforretning og sørger for at alle relevante dokumenter fremsendes til kommunen i forbindelse med færdigmelding.

Ønsker du tryghed gennem byggefasen er Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver det naturlige valg.

TELEFON
+45 4018 0275
ADRESSE
Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg
EMAIL
Info@oltmannarkitekt.dk
VI STØTTER LOKALSPORTEN