Min bolig

Få hjælp til materialevalg & farver før du bygger

I kender sikkert problemstillingen. Man står foran en om & tilbygning eller opførelse af en ny bolig og har svært ved at blive enige eller besluttes sig for om facaderne skal være opmurede i teglsten, og i så fald hvilken farve, eller om tagdækningen skal være sorte teglsten eller tagpap eller et helt anden produkt.

Dette kan være svært at forestille sig så derfor tilbyder vi fotorealistiske 3D tegninger hvor du kan se din nye tilbygning eller helt nye hus med forskellige materialer og farver på tagflader og facader.

Du kan også bruge det i forbindelse med udskiftning af vinduer hvor du kan se forskellige designs på netop din bolig. Det kan være nødvendig hvis din bolig f.eks. ligger i et område hvor der er særlige krav til netop facadeudtrykket.

Herunder kan du se et eksempel på hvor meget en bygning skifter udtryk og karakter ved valg af forskellige materialer & farver på tag og facade. 

Vi ligger din nuværende bolig eller dit nye hus ind i de naturlige omgivelser så du får et 100 % realistisk billede.

 

DERES GARANTI FOR BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Her kan man se hvorledes en ombygning ser ud med gule teglsten på facaden, hvid stern, sorte tagsten og en ny indgangsparti beklædt med sort zink.

Her er samme ombygning med vandskurede facader, røde teglsten på taget hvor indgangsparti og tagrender er i trationel zink. Det er tydeligt at bygningen får et helt anderledes udtryk.

TELEFON
+45 4018 0275
ADRESSE
Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg
EMAIL
Info@oltmannarkitekt.dk
VI STØTTER LOKALSPORTEN