Huseftersyn

Få tryghed før du køber fast ejendom

Når man som kommende boligejer står foran et huskøb er der mange ting man skal have overblik over og styr på for at sikre sig at man ikke køber "katten i sækken"

Idag er det lovpligtig ved alle ejendomshandler at der skal foreligge en tilstands & elinstallationsrapport som begge er udført at autoiseret og beskikket rådgiver. Der er ligeledes krav om at der udarbejdes et energimærke som difinerer boligens energiforbrug.

Tilstandsraporten udarbejdes på baggrund af en bygningsgennemgang. Denne gennemgang har til formål at vise i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder.

Elinstallationsrapporten skal udarbejdes på baggrund af en gennemgang af bygningernes elinstallationer og har til formål, at vise i hvilket omfang bygningernes elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til gældende forskrifter.

Selvom man står med ovenstående rapporter i hånden, kan det, som ikke fagmand, være svært at tyde og forstå disse og derfor er det vores erfaring at mange benytter en uvildig extern rådgiver for, sammen med køber, at gennemgå og forklare tilstandsrapportens konklusioner på stedet inden tilsagn om et køb.

Ofte foregår det ved at tilstands & elinstallationsrapport fremsendes til Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver som så gennemgår disse hvorefter der aftales et møde på den aktuelle ejendom.

En uvildig extern gennemgang af en tilstandsrapport er en god idé fordi den kan skabe tryghed omkring et køb af en bolig hvor der måske er nogle punkter i tilstandsrapporten som for, ikke fagfolk, kan virke dyre og uoverskuelige men som i virkeligheden måske ikke er så alvorlige som tilstandsrapporten beskriver og derfor kan gøre udslaget på en underskrift på købskontrakten

Det vil jo være ærgerligt at den drømmebolig man har forelsket sig i bliver valgt fra på grund af fagudtryk eller begreber man ikke helt forstår betydningen og konsekvensen af ligesom det naturligvis også kan betyde noget for økonomien.

Kontakt Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver inden du underskriver købsaftalen på din næste bolighandel, det kan være penge værd !

TELEFON
+45 4018 0275
ADRESSE
Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg
EMAIL
Info@oltmannarkitekt.dk
VI STØTTER LOKALSPORTEN