• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Oltmann Arkitekt & Byggerådgivning - Deres garanti for bæredygtig arkitektur nu og i fremtiden!
  • Oltmann Arkitekt & Byggerådgivning - Deres garanti for bæredygtig arkitektur nu og i fremtiden!
  • Oltmann Arkitekt & Byggerådgivning - Deres garanti for bæredygtig arkitektur nu og i fremtiden!

Tæthedsmålinger

Siden d. 1 April 2006 har der i bygningsregelmentet været krav til nye bygningernes lufttæthed. Dvs. at man ved etablering af dampspærre i konstruktioner skal sikre en omhyggelig tilslutning til øvrig bygningsdele for at spare energi og sikre et ordentlig indeklima. Dette stiller naturligvis store krav til den enkelte entreprenør så derfor er kommunerne forpligtet til at foretage stikprøver på nye bygningernes lufttæthed. Kravet vil over de kommende år formentlig bliver skærpet til også at omfatte om og tilbygninger.

Oltmann Arkitekt & Byggerådgivning foretager i samarbejder med sertificeret udøver tæthedsprøver, også kaldet: "Blower-door test".