Tilsyn

Vi sikrer dig din gode nattesøvn i hele byggefasen

Hvis man som bygherre har indgået aftale med et typehusfirma om at forestå opførelsen af sit drømmehus kan det være en god idé at hyre en extern uvildig rådgiver til at forestå tilsyn af byggeriet imens det pågår.

Erfaringen viser at der i dag og i tiden fremover vil være travlhed i byggebranchen og det skal gå meget stærkt hvilket kan være medvirkende årsag til at kvaliteten på arbejdet ikke er tilfredsstillende. Det kan bygherren ikke være tjent med da der jo stadig betales ”fuld” pris på arbejdet.

Typehusfirmaet vil typisk have der egen byggeleder tilknyttet projektet men man må, som bygherre, have forståelse for at han arbejder mest i firmaets interesse. Derfor kan det være svært at trænge igennem og overbevise byggelederen om at kvaliteten af det udførte arbejde ikke lever op til egne forventninger eller god dansk byggeskik.

I sådanne tilfælde vil en ekstern rådgiver bedre kunne sætte sig igennem og derved sikre at arbejdet bliver udført tilfredsstillende iht. gældende normer og praksis.

Vi kan ligeledes være tilstede under afleveringsforretninger som afholdes mellem bygherre og byggelederen fra typehusfirmaet. Det er, i forbindelse med afleveringsforretningen, meget vigtig at alle fejl eller mangler bliver beskrevet og at der aftales en termin for den endelige færdiggørelse og betaling samt evt. bod for misvedligeholdelse af disse terminer.

For mange familier er det at få opført sit eget drømmehus noget der kun sker én gang i livet og derfor skal det jo gerne være en god oplevelse. Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver er det naturlige valg for jeres gode oplevelse.

Kom trygt i hus !

TELEFON
+45 4018 0275
ADRESSE
Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg
EMAIL
Info@oltmannarkitekt.dk
VI STØTTER LOKALSPORTEN