​Tilsyn & byggestyring

Arkitekten tjekker byggeriet for fejl og mangler

Når håndværkerne har forladt byggepladsen og de sidste regninger skal betales, er der brug for arkitektens autoritet og skarpe øjne. For har håndværkerne nu også leveret det stykke arbejde, som I aftalte? Arkitekten er din sikkerhed for, at fejl og mangler bliver opdaget, så du ikke betaler for noget, du ikke har fået.

​​

Det er afgørende, at du opdager fejl og mangler i dit byggeri, før du tager det i brug – ellers kan du få svært ved at bevise, at du ikke selv er skyld i skaderne. Derfor er det vigtigt, at du laver en såkaldt afleveringsforretning med håndværkerne ved byggeriets afslutning, hvor I gennemgår evt. mangler, og I aftaler, hvordan og hvor hurtigt de skal udbedres. Her kan arkitekten hjælpe dig med at sikre kvaliteten og levere modspil til håndværkerne.

​​

Det gør arkitekten

  • Opdager fejl og mangler

  • Vurderer, om fejl og mangler er så alvorlige, at du ikke skal acceptere arbejdet som afleveret.

  • Hjælper dig med at fastsætte tidsfrister for rettelser af mindre fejl.

  • Prissætter manglerne, så du kan trække beløbet fra håndværkerens samlede regning og holde det tilbage, indtil manglerne er udbedret.

Ved en afleveringsforretning skelner man mellem væsentlige og uvæsentlige mangler. Er der væsentlige mangler eksempelvis et toilet, der ikke er monteret, skal du ikke acceptere arbejdet som afleveret. Så må håndværkeren arbejde videre indtil fejlen er rettet.

Er der kun uvæsentlige mangler i byggeriet, som fx mindre malerarbejde, kan du godt acceptere afleveringen og desuden fastslå en frist for udbedring af fejlene.​​

Hvorfor kan du ikke gøre det selv?

Du står stærkere med en professionel ved din side. Arkitekten ved, hvor skillelinjen ligger mellem væsentlige og uvæsentlige mangler, og han leverer modspil til entreprenør eller håndværkere, så du ikke bliver spist af med tom snak og hensigtserklæringer.

Sådan sikrer arkitekten lovligheden i dit byggeri

Når jeres byggeprojekt er færdig skal det færdigmeldes til den respektive kommune for at få en ibrugtagningstilladelse.

​​

  1. Arkitekten indsamler dokumentation for, at byggeriet overholder de gældende regler fx energikrav og bygningsreglement og sender det til kommunen.
  2. Dit byggeri er nu færdigmeldt og kan tages i brug.

Høj detail projektering

Vi tegner og beskriver alle vores projekter i meget høj detaljeringsgrad som sikrer jer imod ekstra udgifter i byggefasen

Arkitekt & byggerådgiver

Vi hjælper jer trygt igennem hele byggeforløbet - fra skitsefasen frem til aflevering så i undgår søvnløse nætter.

30 år i byggebranchen

Vi har over 30 års erfaring fra byggebranchen og er derfor gode til at spotte og imødekomme vores kunders ønsker og krav.

+350 gennemførte projekter

Vi har projekteret og afsluttet mere end 250 projekter af forskellig karakter til glade og tilfredse kunder i hele Danmark.

Hjælp og support

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vil du se mere af vores arbejde?

Følg med på vores Facebookside, hvor vi poster billeder
​af vores spændende projekter.

Om os

Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver henvender sig primært til privatkunder i hele landet. Vi udfører alle former for arkitekt & rådgivningsopgaver indenfor bygge & anlægsbranchen.

Vi er ligeledes certificerede energirådgiver ligesom vi udfører hustjek i forbindelse med køb & salg af fast ejendom. Kontakt Oltmann Arkitekt & Byggerådgivning når I skal realiserer jeres byggedrømme - vi følger jer trygt i mål.

Kontakt os

​Oltmann Arkitekt og Byggerådgiver

Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg

Telefon: 40 18 02 75

E-mail: ​info@oltmannarkitekt.dk