Databeskyttelse

Hvad er det & hvad betyder det for dig?

​Databeskyttelse

​Hos Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver spiller databeskyttelse og sikkerhed en stor rolle. I nedenstående finder du vores retningslinjer angående beskyttelse af dine personlige data.

Persondatapolitik og sikkerhed

Som en del af vores privatlivspolitik vil vi gerne informere dig om, hvordan vi sikrer beskyttelse af de oplysninger, du afgiver.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere den ønskede service til dig. Personoplysningerne indsamles, behandles og anvendes af Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver kun i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vores databeskyttelsespraksis er derfor i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation). Personoplysningerne registreres hos os og opbevares så længe du er registreret som kunde, eller i fem år efter din registrering er slettet (i henhold til Bogføringsloven §10). Herefter slettes oplysningerne.

Når du er registreret hos os, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og kan til enhver tid få slettet din registrering, hvis dine data ikke længere er nødvendige ift. det formål som vi skulle bruge dem til. Du har også, i henhold til persondataloven, ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.

Indsamling, opbevaring og brug af persondataoplysninger

Personoplysninger betyder: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet" (GDPR art. 4 nr. 1).
Beskyttelsen af personrelaterede data ligger os meget på sinde. Personrelaterede data indsamles, behandles og anvendes af os helt i henhold til gældende danske bestemmelser vedr. beskyttelse af personlige oplysninger.

Helt overordnet kan vi garantere, at ingen personrelaterede data vil blive registreret uden for rammerne af vores virksomhed, uden at vi forinden har indhentet dit samtykke.

Til statistiske formål evaluerer vi data i anonym form. Disse informationer kan ikke henføres til en bestemt person. Vi indsamler og bruger de data du giver os i forbindelse med enhver kontakt, f.eks. kontaktformular eller e-mails, for at præcisere dine ønsker og behov.
For os kan det være nødvendigt at overføre dine personlige data til eksterne tjenesteudbydere (efterfølgende benævnt "databehandler") til yderligere databehandling. Sådanne databehandlere kan f.eks. blive brugt i forbindelse med at sende nyhedsbreve til dig eller at håndtere konkurrencer. Vi kræver fra vore databehandlere, at de behandler dine personlige data udelukkende i overensstemmelse med vores specifikationer og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, den aftalte ordrebehandling samt GDPR.
Vi garanterer at dine personlige data ikke vil blive solgt eller udlejet til tredjepart. Vi forbeholder os dog ret til at videregive oplysninger om dig, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov eller hvis det kræves af retslige instanser.

Kundernes rettigheder

Når du er kunde hos os, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og kan til enhver tid få slettet din registrering, hvis dine data ikke længere er nødvendige ift. det formål som vi skulle bruge dem til. Du har også, i henhold til persondataloven, ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Henvendelser vedrørende dette rettes på mail til: info@oltmannarkitekt.dk

Lovgivning

GDPR og persondataforordningen

Behandling af de indsamlede informationer om dig foregår i henhold til GDPR og persondataforordningen. De indsamlede informationer bruges i det omfang det er tilladt efter gældende lovgivning eller samtykke.

Opdatering af vilkårene
På grund af konstante tekniske og juridiske opdateringer, vil der løbende være ændringer, som vi vil bede dig godkende, når du besøger vores hjemmeside.

Ophavsrettigheder

Alt indhold på vores hjemmeside, herunder tekst, billeder, grafik, lyd og evt. videofiler er vores ejendom, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Indholdet må bruges til privat brug uden forudgående indhentning af tilladelse. Offentlig eller kommercielt brug (downloads, reproduktioner) er ikke tilladt. Ændringer, oversættelser eller anden behandling af indholdet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver Uautoriseret eller ukorrekt brug af vores og logoer er ikke tilladt. Vi gør opmærksom på, at overtrædelse af ophavsretten kan resultere i civile og / eller strafferetlige sanktioner.

Ansvarsfraskrivelse
Hjemmesiden er til generel information og erstatter ikke personlig eller faktuel rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for handlinger udført på baggrund af denne hjemmeside. Brug af denne hjemmeside og download af data er på eget ansvar og risiko, og vi påtager os intet ansvar for evt. deraf følgende skader på brugerens datafiler, hardware og / eller software.

Oplysninger i overensstemmelse med GDPR, artikel 13

Ansvarlig for dataindsamlingen:
Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver, Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlig:
Frank Oltmann
Email: info@oltmannarkitekt.dk

Følgende personoplysninger blev indsamlet om dig under bestillingsprocessen:
Fornavn, efternavn, adresse, e-mail, tlf. nr.

Personoplysninger behandles og indsamles med følgende formål:
Evaluering af kundernes klikadfærd samt (personlig) markedsføring som beskrevet detaljeret ovenfor.

Retsgrundlag for forarbejdning:
GDPR Art. 6 stk. 1
a) samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger vedrørende dig for et eller flere specifikke formål
b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten, som den registrerede er part i eller for udførelse af prækontraktmæssige foranstaltninger, der udføres på anmodning fra de registrerede

Høj detail projektering

Vi tegner og beskriver alle vores projekter i meget høj detaljeringsgrad som sikrer jer imod ekstra udgifter i byggefasen

Arkitekt & byggerådgiver

Vi hjælper jer trygt igennem hele byggeforløbet - fra skitsefasen frem til aflevering så i undgår søvnløse nætter.

30 år i byggebranchen

Vi har over 30 års erfaring fra byggebranchen og er derfor gode til at spotte og imødekomme vores kunders ønsker og krav.

+350 gennemførte projekter

Vi har projekteret og afsluttet mere end 250 projekter af forskellig karakter til glade og tilfredse kunder i hele Danmark.

Hjælp og support

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vil du se mere af vores arbejde?

Følg med på vores Facebookside, hvor vi poster billeder
​af vores spændende projekter.

Om os

Oltmann Arkitekt & Byggerådgiver henvender sig primært til privatkunder i hele landet. Vi udfører alle former for arkitekt & rådgivningsopgaver indenfor bygge & anlægsbranchen.

Vi er ligeledes certificerede energirådgiver ligesom vi udfører hustjek i forbindelse med køb & salg af fast ejendom. Kontakt Oltmann Arkitekt & Byggerådgivning når I skal realiserer jeres byggedrømme - vi følger jer trygt i mål.

Kontakt os

​Oltmann Arkitekt og Byggerådgiver

Peder Gydes Vej 49, 6700 Esbjerg

Telefon: 40 18 02 75

E-mail: ​info@oltmannarkitekt.dk